LET OP

1. Dit product is bedoeld voor verkoop binnen de Europese Unie. Als u dit product op een andere locatie hebt gekocht, informeer dan bij uw plaats van aankoop naar de lokale garantievoorwaarden.

2. Voor uw gemak en om een soepele garantieverificatie mogelijk te maken, moet u een kopie van uw factuur bewaren. Zo kunnen wij eventuele problemen snel oplossen.

3. U kunt uw garantie registreren door op de onderstaande knop te klikken.

Registreer nu!

Wat dekt onze QelviQ garantie?

Onze QelviQ garantie dekt de reparatie of vervanging van uw QelviQ als binnen de garantieperiode wordt vastgesteld dat het defect te wijten is aan defecte materialen of slechte vakmanschap.

Wat wordt niet gedekt door onze QelviQ garantie?

QelviQ Your Personal Sommelier is ontworpen en vervaardigd om continue hoge prestaties te leveren in normale huishoudelijke omgevingen. Als een QelviQ apparaat wordt gebruikt zoals bedoeld en binnen de garantieperiode defect raakt, is het onze verantwoordelijkheid om het te repareren of vervangen.

Echter, er zijn omstandigheden waarin onze garantie de reparatie of vervanging van een apparaat niet dekt. Dit zijn niet in de kleine lettertjes.

Hieronder enkele zaken die niet gedekt worden:

 • Toevallige schade
 • Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik dat niet overeenstemt met het typeplaatje.
 • Schade door blootstelling aan hoge temperaturen (45°C of hoger).
 • Schade van externe bronnen zoals transport, bij extreme weersomstandigheden, stroomuitval of stroomstoten.
 • Defecten veroorzaakt door omstandigheden buiten de controle van QelviQ.
 • Defecten veroorzaakt door:
   • Onzorgvuldig gebruik, verkeerd gebruik, nalatigheid of verkeerde bediening van het apparaat.
   • Gebruik van een QelviQ voor andere doeleinden dan wat als normaal gebruik wordt beschouwd.
   • Gebruik van niet-originele QelviQ-onderdelen en -accessoires.
   • Verkeerde montage of installatie, behalve als deze is uitgevoerd door QelviQ.
   • Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door andere partijen dan QelviQ of zijn geautoriseerde agenten.
 • Wat zijn de garantievoorwaarden van Qelviq?

De garantievoorwaarden zijn als volgt:

 • De garantie begint op de dag van levering als deze later is.
 • Voor garantiewerkzaamheden moet u een aankoop- of leveringsbewijs overleggen. Zonder dit bewijs kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
 • Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door QelviQ of zijn geautoriseerde agenten.
 • Vervangen onderdelen worden eigendom van QelviQ.
 • De garantieperiode wordt niet verlengd door reparatie of vervanging.
 • De garantie biedt extra voordelen bovenop uw wettelijke rechten als consument en beïnvloedt deze niet.

Wanneer begint de garantie?

De QelviQ garantie gaat in op de datum waarop uw apparaat is geleverd, mits deze datum later is dan de datum op de factuur.

Waar is de QelviQ garantie geldig?

De garantie voor dit apparaat is geldig in de Europese Unie en in elk land waar de QelviQ wordt verkocht, en waar de elektrische normen zijn 100 - 220 Volt / 50-60 Hz / Wattage: 120 Watt.

Als u uw apparaat meeneemt naar het buitenland, kan de garantie komen te vervallen. We zullen echter ons best doen om u te helpen in het land waar u gaat wonen.

Zijn QelviQ garanties overdraagbaar?

Ja, als u het originele aankoopbewijs van een geautoriseerde dealer kunt tonen, samen met bewijs van eigendomsoverdracht in goede staat, zijn QelviQ-garanties overdraagbaar met het apparaat.

 • Gelieve te vermijden zelf pogingen te doen om de QelviQ te repareren, aangezien dit een risico op letsel, mogelijke schade aan de QelviQ of het vervallen van de garantie met zich mee kan brengen.
 • Zorg ervoor dat u de QelviQ en de bijbehorende accessoires alleen gebruikt in overeenstemming met de bedoelde doeleinden van de fabrikant.

Klantenservice

Voor verdere hulp kunt u e-mailen naar customercare@qelviq.com. Veelgestelde vragen over de functionaliteit van onze producten, en bijhorende antwoorden zijn terug te vinden op onze (FAQ) pagina

Voor alle service- of reparatiebehoeften, neem altijd contact op met de QelviQ Klantenservice. Neem voor service of reparaties altijd contact op met de QelviQ Klantenservice. Als uw QelviQ gerepareerd moet worden, regelt ons klantenserviceteam het retourproces en sturen we een retourlabel. U kunt het apparaat vervolgens opsturen voor reparatie en krijgt het kosteloos teruggestuurd. We kunnen indien nodig ook een vervangende eenheid sturen om uw tevredenheid te waarborgen.

Let op: Het uitvoeren van handelingen die expliciet verboden zijn in deze handleiding, of het uitvoeren van aanpassingen en montageprocedures die niet worden geadviseerd of geautoriseerd binnen deze handleiding, zal leiden tot het vervallen van de garantie.

Dit product is op de markt gebracht door Kellvin NV of een van haar filialen, hierna te noemen QelviQ, als de fabrikant van het product. QelviQ houdt de verantwoordelijkheid als de garantieverlener voor de QelviQ Your Personal Sommelier die bij dit boekje is verpakt. Specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

QelviQ behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen zonder de verplichting om eerdere leveringen aan te passen. Als het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan hierin omschreven, kan QelviQ de juiste functionaliteit en prestaties niet garanderen.

QelviQ kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onnauwkeurigheden in de inhoud van dit document of voor problemen die voortvloeien uit deze inhoud.

Eventuele fouten die aan QelviQ worden gemeld, zullen worden aangepakt en snel worden bijgewerkt op de Europese website van QelviQ.

QelviQ® is een geregistreerd handelsmerk van Kellvin NV. Alle rechten voorbehouden.