Publicatie: 6 September 2022

1. Introductie

Elke persoon die onze website(s) bezoekt, die een aankoop doet in de QelviQ winkel alsmede elke persoon die gebruik maakt van de QelviQ App, verstrekt onvermijdelijk gegevens aan ons, waarvan sommige persoonsgegevens kunnen zijn.

Dit Privacy & Cookiebeleid (PCP) bevat belangrijke informatie over de toepasselijke juridische aspecten, wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken (verzamelen, opslaan, gebruiken en delen). Het voorziet ook in een beperking van onze aansprakelijkheid en legt uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens uit.

Persoonsgegevens zullen door ons worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('GDPR'). Elke verwijzing in deze verklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit PCP informeert u over de verwerking die QelviQ kan uitvoeren met persoonsgegevens, alsmede over ons gebruik van cookies.

Het PCP is van toepassing wanneer u onze commerciële website www.Qelviq.Com bezoekt. Het is ook van toepassing wanneer wij op andere manieren met u in contact treden (bijv. via e-mail), hetzij in uw hoedanigheid van individuele consument, hetzij als directeur, aandeelhouder, lid, werknemer of vertegenwoordiger van een rechtspersoon. De PCP is ook van toepassing op informatie die u ons zou kunnen verstrekken of die wij zouden kunnen verzamelen in het kader van uw verzoek om of ons voorstel of onze levering of verkoop van goederen of diensten.

Wij hechten waarde aan uw geïnformeerde toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens en raden u aan de PCP zorgvuldig te lezen voordat u instemt met onze verwerking (verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen) van persoonsgegevens door op het daarvoor bestemde vakje op onze website(s) te klikken.

Het PCP en onze websites worden aangeboden door en vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van KELLVIN NV, een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Zoerselhoek 30, B-2980 Zoersel in de provincie Antwerpen in België, in het hart van de Europese Unie. Kellvin NV is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0674.768.325 en kreeg het BTW-nummer BE0674768325 toegekend van de Europese Unie. U kunt ons contacteren per brief op de hierboven vermelde adressen, via de knop 'contact' op onze website(s) of per e-mail op info@qelviq.com . Wij zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst reageren.

De Website wordt gehost en ter beschikking gesteld vanuit België. Uw bezoek aan en gebruik van de Website alsook elke aankoop van goederen of diensten via onze website(s) of de QelviQ App worden geacht plaats te vinden in de bovenvermelde kantoren van KELLVIN NV in België en zullen exclusief beheerst worden door Belgisch recht, onverminderd dwingend recht. De rechtbanken van Antwerpen (in België, EU) zijn de exclusieve rechtbank voor alle geschillen, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bevoegdheid.

Kellvin NV opereert commercieel onder het geregistreerde handelsmerk QelviQ (BBIE dep. nr. 1359949 en WIPO dep nr. 1403021).

Wanneer u een online aankoop doet van goederen en diensten op de Website vanuit de VS of Canada, of de facturatie of levering van onze goederen en diensten in de VS of Canada vraagt, gelieve dan te noteren dat u voor die doeleinden en die aankoop verplicht bent om in te stemmen met het uitsluitend aangaan van een rechtsverhouding met KELLVIN INC, een Amerikaanse aansprakelijke bedrijf met maatschappelijke zetel te 2035 Sunset Lake Road Suite B-2, 19702, New York, USA, een dochteronderneming van KELLVIN NV die de KELLVIN NV producten invoert in de VS en Canada. KELLVIN INC is geregistreerd in het rechtspersonenregister van Delaware (US EIN352626501). Wanneer u een aankoop van goederen op onze website vanuit de VS of Canada doet, of de facturering of levering van onze goederen in de VS of Canada vraagt, bent u verplicht om te aanvaarden dat uw bezoek aan en het gebruik van onze websites alsook elke aankoop van goederen via de website exclusief onderworpen zijn aan de wetgeving van de VS en de staat New York en dat de rechtbanken van Newark (staat New York, VS) het exclusieve rechtsgebied zijn voor alle geschillen, onder voorbehoud van dwingend recht en jurisdictie.

2. Persoonsgegevens, pseudonimisering en geaggregeerde gegevens

Persoonsgegevens zijn informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en omvatten alle informatie die wij direct of indirect met u in verband kunnen brengen, eventueel door het combineren van dergelijke informatie. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, locatiegegevens en online-identificatiemiddelen.

Wanneer u een aankoop doet in de QelviQ Store, moeten wij u identificeren voor contractuele doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verwerken wij persoonsgegevens. Om te genieten van voordelen die beschikbaar worden gesteld in de QelviQ App, moet u ons toestemming geven voor de verwerking van technische en persoonlijke gegevens.

Zodra u de Qelviq Personal Sommelier hebt gekocht en de QelviQ App hebt geïnstalleerd, kunt u ervoor kiezen dat wij alle of sommige gegevens met betrekking tot uw QelviQ Personal Sommelier verwerken (i) alleen op basis van het product serienummer voor bepaalde toekomstige diensten waarvoor wij uw identiteit of de exacte locatie van het apparaat niet hoeven vast te stellen of voor statistische doeleinden of (ii) na pseudonimisering of op geaggregeerde basis alleen voor het overdragen of verkopen van bepaalde gegevens aan derden. Wij verwijzen u naar het optiemenu in de QelviQ App voor het maken van deze keuzes.

3. Cookies

Definitie

Een "cookie" is een klein bestand dat door de server van de Website wordt verstuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer of het mobiele apparaat van de gebruiker. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen kan alleen door ons en gespecificeerde derden worden gelezen (zie hieronder) en het doel ervan is om informatie over u te onthouden.

Soorten en functionaliteiten

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen bepaalde soorten cookies, op basis van hun functionaliteit, herkomst of bewaarperiode.

Sessiecookies vs. permanente cookies

Sessie Cookies, ook wel 'tijdelijke cookies' genoemd, helpen websites bij het herkennen van gebruikers en de informatie die zij verstrekken wanneer zij door een website navigeren. Sessie Cookies bewaren alleen informatie over de activiteiten van een gebruiker zolang die de website gebruikt. Zodra de webbrowser wordt gesloten, worden de sessie cookies verwijderd.

Permanente cookies blijven in werking, ook nadat de webbrowser is gesloten. Ze onthouden bijvoorbeeld inloggegevens, zodat webgebruikers die niet elke keer dat ze een website gebruiken opnieuw hoeven in te voeren. Het Qelviq Personal Sommelier apparaat en de QelviQ App maken gebruik van Permanente cookies om uw gebruikservaring te vergemakkelijken en te verbeteren.

Eigen cookies vs. Cookies van derden

Eigen cookies worden direct door ons geplaatst en worden alleen door ons gebruikt.

Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door websites, diensten en/of partijen anders dan wij. Merk op dat wij cookies van derden niet volledig kunnen controleren.

Essentiële cookies vs. Functionele cookies

Essentiële cookies zijn nodig om een website, zoals de website, goed te laten functioneren.

Functionele cookies worden gebruikt om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan.

Beide soorten cookies worden automatisch opgeslagen op de computer of het mobiele apparaat van een gebruiker. Door gebruik te maken van de Website, het Qelviq Personal Sommelier apparaat en de QelviQ App, wordt u geacht hiermee in te stemmen. Het blokkeren van deze cookies zal invloed hebben op de goede werking van de Website, het Qelviq Personal Sommelier apparaat of de QelviQ App of sommige onderdelen daarvan.

Marketing cookies vs. Analytische cookies

Marketing cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over de surfsessies van een gebruiker, om zo reclame te kunnen afstemmen op zijn persoonlijke interesses zoals afgeleid uit die gegevens.

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe de website wordt gebruikt om de prestaties ervan te verbeteren.

Beide soorten cookies worden alleen opgeslagen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Gebruik en doel

Onze website(s) plaatsen bepaalde cookies van de eerste partij op uw computer of mobiele apparaat en geven daar toegang toe. Wij gebruiken deze cookies om uw gebruik en ervaring van onze website(s) en diensten gemakkelijker en beter te maken, door te zorgen voor een correcte en efficiënte verbinding met de betreffende website en om ons in staat te stellen een veilige online omgeving te bieden. First party cookies verzamelen anonieme gegevens over hoe de betrokken website wordt gebruikt en welke pagina's voor u belangrijk zijn.

Door verbinding te maken met onze Website of de QelviQ App te gebruiken, kunt u ook bepaalde "Third party cookies" op uw computer of mobiele apparaat ontvangen. Deze cookies stellen deze derden in staat om de statistieken van hun site bij te houden.

De huidige lijst van (eerste en derde partijen) cookies die wij kunnen gebruiken vindt u in de tabel hieronder. U accepteert of weigert deze door de betreffende vakjes op de website en bij gebruik van de APP (uit-)te vinken.

Name

Functionaliteit

Bewaartermijn

Getsitecontrol

Getsitecontrol is een dienst waarmee wij advertenties op onze website(s) kunnen plaatsen.

24 maanden

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie van onze online klanten te verzamelen.

24 maanden

Google Tag Manager

Deze cookies worden gebruikt om Google Tag Manager te testen en te debuggen.

 

 

totdat de browsersessie eindigt

Hotjar

Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie te verzamelen over het gedrag en de interactie van bezoekers op onze website(s).

12 maanden

Facebook and Instagram

Deze cookies worden gebruikt voor het beheer van online advertenties, retargeting, optimalisatie en rapportage.

24 maanden

Dynamic Google Remarketing

Deze cookies worden gebruikt om online advertenties te personaliseren op basis van het gedrag van online klanten.

24 maanden

Criteo

Deze cookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen met betrekking tot uw surfgedrag om zo gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor Criteo-cookies, zie https://www.criteo.com/privacy/.

12 maanden

Google AdWords Conversion

Deze cookie stelt ons in staat om online advertenties te personaliseren op basis van het gedrag van online klanten.

24 maanden

Bing

Dit is een analysedienst die gegevens uit het advertentienetwerk van Bing koppelt aan het gedrag van klanten op onze website(s).

24 maanden

DoubleClick

Dit wordt gebruikt om online advertenties te personaliseren op basis van het gedrag van online klanten.

24 maanden

Adform

Adform wordt door ons gebruikt om onze marketingcampagnes te evalueren. Voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor Adform-cookies, gaat u naar http://www.adform.com/site/privacy-policy/.

 

 

48 uur

Awin

Deze cookies meten klikken en conversies op onze websites, zodat reclamecampagnes kunnen worden geoptimaliseerd.

12 maanden

 

Daisycon maakt gebruik van performance based advertising. Bij performance based advertising betaalt de adverteerder alleen voor daadwerkelijke en meetbare resultaten. Om te kunnen betalen voor meetbaar resultaat dient er een match gemaakt te worden tussen de publisher die de bezoeker heeft doorverwezen en de transactie die is gegenereerd. Hiervoor slaat onze partner Daisycon enkele anonieme gegevens op en maakt gebruik van zogenaamde affiliate cookies.

48 uur

Selligent (site)

Als u onze nieuwsbrief ontvangt, kunnen wij aanbiedingen opnemen die voor u relevant zijn. Dit doen wij via onze e-mailsoftware Selligent.

12 Maanden

New Relic

Met New Relic monitoren wij de service van onze website(s).

 

 

 

totdat de browsersessie eindigt

Met betrekking tot de hierboven vermelde cookies van derden verwijzen wij u naar het cookiebeleid dat deze partijen op hun respectieve websites voeren. Merk op dat wij geen enkele invloed uitoefenen op de inhoud van dat beleid, noch op de inhoud of de functionaliteiten van de cookies van deze derden.

4. Verwerking van gegevens

Afhankelijk van de hoedanigheid waarin u onze website(s), waaronder de Website, bezoekt of de QelviQ App gebruikt (d.w.z. als Bezoeker, Klant of als Gebruiker), kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Bezoeker of Klant

Wanneer u als Bezoeker door onze website(s) bladert, waaronder de Website of onze online QelviQ Store, zullen wij ook automatisch de volgende browsegegevens (hierin de 'Browsing Data') ontvangen en verwerken:

-IP-adres;

-Browsertype en -versie

-Besturingssysteem

-Geolocatie

-Duur van het bezoek

-Bekeken pagina's.

De bron van deze Browsing Data is het gebruik van cookies (zie hierboven). De Browsing Data kunnen worden verwerkt ten behoeve van het analyseren of verbeteren van het gebruik van onze website(s).

Wanneer u goederen of diensten bestelt of koopt in de QelviQ Store of in de QelviQ App, verzamelen en verwerken wij naast de Browsing Data de volgende persoonsgegevens als onderdeel van de aankoop- en levering procedures

-Uw persoonlijke QelviQ Klant ID-nummer

-Uw persoonlijke Qelviq naam

-Uw e-mailadres

-E-mail verificatie

-Taalkeuze

-Uw naam, achternaam, geslacht, geboortedatum

-Het verzendadres [levering] en facturatie adres [facturatie] inclusief straat, nummer, postcode en land

-Het aantal bestellingen: Het aantal wijnen en Qelviqs

-Uw telefoonnummer

-Wanneer de aankoop wordt gedaan namens een rechtspersoon: het adres van de rechtspersoon, het officiële registratienummer en het fiscale identificatienummer;

-Het unieke identificatienummer van de QelviQ Personal Sommelier die naar u wordt verzonden

-Betalingsgegevens, inclusief bank identificatie.

De bron van deze Klantgegevens is de informatie die u bewust verstrekt wanneer u goederen of diensten bestelt of koopt in de QelviQ Store of in de QelviQ App.

De Klantgegevens worden verwerkt ten behoeve van het aangaan van de koopovereenkomst, de levering van de door u bestelde goederen of diensten, de communicatie met u en het bijhouden van de boekhoudkundige, juridische en garantie administratie.

De Klantgegevens zullen door ons niet worden verwerkt of bewaard als persoonsgegevens nadat u uw QelviQ account heeft opgeheven en kunnen vervolgens door ons of derden worden verwerkt op een manier die het niet langer mogelijk maakt deze gegevens toe te wijzen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Gebruiker

Wanneer u uw QelviQ Personal Sommelier APP gebruikt, registreren en verwerken wij automatisch - wanneer het apparaat verbinding maakt met het internet of bluetooth - technische en flesgerelateerde gegevens, waaronder mogelijk de volgende gegevens:

Etiketten gescand door de QelviQ Personal Sommelier; naam van de wijn, jaar van de wijn, naam van de druif(en), wijnclassificatie, naam van het domein of chateau, cru, naam van de terroir, appellation, AVA of equivalent, naam van de wijnregio of subregio, naam van het wijnland, naam en locatie van de producent, importeur, alcoholgehalte, enz.

Gebruik van de QelviQ Personal Sommelier : Datum, tijdstip en duur van het gebruik voor elke fles die in de QPS wordt geplaatst;

Aanvullende Informatie of identificatie door de QelviQ Personal Sommelier App of door de gebruiker; aantal flessen, geadviseerde en persoonlijk aangepaste temperaturen, food pairing informatie, feedback klant, verzoek van een gebruiker aan onze Personal Sommelier Service een aankoop of offerte aanvraag voor wijn, ... 

De bron van deze QPS Data is de technische en fles informatie die automatisch wordt gegenereerd door het QelviQ Personal Sommelier apparaat wanneer het in gebruik is of handmatig wordt toegevoegd. Een beschrijving van het soort technische en fles gegevens waaruit de QPS-Gegevens bestaan, is te vinden op onze Website en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De QPS Data worden voor de veiligheid automatisch versleuteld door de QelviQ Personal Sommelier en in versleuteld formaat door ons verwerkt.

De QPS-Gegevens worden verwerkt ten behoeve van het leveren van de QelviQ Personal Sommelier ondersteuning en diensten, d.w.z. de uitvoering of ons contract met de koper van het QelviQ Personal Sommelier apparaat of de door u bestelde QelviQ diensten, het monitoren van de technische kenmerken van het gebruik van het temperatuur regelapparaat, het genereren van standaard temperatuurinstellingen, het communiceren met u en het bijhouden van boekhoudkundige, juridische en garantiegegevens.

De QPS-Gegevens kunnen, mits u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven in uw QelviQ account, door ons worden verwerkt voor marketingdoeleinden, overdracht of verkoop aan derden.

Tenzij de geregistreerde accounthouder vooraf uitdrukkelijk anders kiest en toestemt, zullen de QPS-gegevens door ons standaard niet als persoonsgegevens worden verwerkt of bewaard. Zij worden standaard door ons of door derden verwerkt op een wijze die niet toelaat dat deze gegevens aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegeschreven. In dat geval zullen de QPS Gebruikersgegevens niet zichtbaar of downloadbaar zijn in uw QelviQ account, noch gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

De QPS-Gegevens zullen in geen geval door ons worden verwerkt of bewaard als persoonsgegevens nadat u uw QelviQ-account hebt afgesloten en kunnen vervolgens door ons of derden worden verwerkt op een manier die het niet langer mogelijk maakt deze gegevens toe te wijzen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Deze App Gebruiksgegevens hebben betrekking op uw gepersonaliseerde profiel als Gebruiker van de QelviQ App en worden gebruikt om de functionaliteiten van de QelviQ producten en diensten te verbeteren en om de QelviQ ondersteuning en diensten voor u en elke geregistreerde Gebruiker te personaliseren.

De Accountgegevens en App Gebruiksgegevens worden niet langer door ons verwerkt of bewaard als persoonsgegevens nadat u uw QelviQ account heeft opgeheven en kunnen vervolgens door ons of derden worden verwerkt op een wijze die het niet langer mogelijk maakt deze gegevens toe te wijzen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Door u te registreren voor de QelviQ app, gaat u ermee akkoord dat wij u e-mails en marketingmateriaal kunnen sturen over de volgende door u geselecteerde categorieën: onze winkel, service-updates, veiligheidswaarschuwingen, nieuwe producten of diensten en andere updates. Merk op dat een bevoegde autoriteit, rechter of rechtbank ons, of onze leverancier die onze database host, kan bevelen om bepaalde of alle door ons verwerkte gegevens te bewaren en openbaar te maken in het kader van bijvoorbeeld een verzekerings-, civiele of strafrechtelijke procedure waarbij u of een gebruiker van het apparaat betrokken kan raken. Een dergelijk bevel vormt voor ons "overmacht" en kan ons ertoe dwingen de gegevens die op dat moment in onze administratie worden bewaard, zonder uw toestemming of na de in het PCP vermelde bewaartermijnen te bewaren, openbaar te maken of te encrypteren.

Browsing Gegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de Browsing-gegevens is toestemming

De Browser Gegevens worden verzameld door het gebruik van essentiële en niet-essentiële cookies. Het verzamelen en opslaan van essentiële cookies gebeurt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker, aangezien deze cookies onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de Website of van sommige onderdelen ervan. Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens door de niet-essentiële cookies gebeurt alleen met uw toestemming. U kunt uw voorkeur voor niet-essentiële cookies op elk gewenst moment wijzigen.

Klantgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de klantgegevens is toestemming

De klantgegevens worden verzameld tijdens het aankoopproces en opgeslagen na voltooiing daarvan. Deze opslag en verzameling is gebaseerd op uw toestemming.

5. Verstrekking van door ons verwerkte persoonsgegevens aan derden

Wij zullen voor geen enkel doel persoonsgegevens delen met derden, behoudens de volgende uitzonderingen:

In sommige omstandigheden kunnen wij door de wet of een bevoegde autoriteit of rechtbank verplicht worden om bepaalde persoonsgegevens, waaronder die van u, te delen indien wij of u of een derde partij betrokken is bij een juridische procedure of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan verwerkers en aan een andere derde (vaak partners) van wie inhoud op onze website verschijnt, onder meer om hen in staat te stellen contact met u op te nemen om u relevante diensten aan te bieden. De rechtsgrondslag voor ons om dit te doen is altijd toestemming, die u op elk moment voor de toekomst kunt intrekken.

U vindt de nodige informatie over de partners op onze website of in de applicatie wanneer deze diensten worden aangeboden. De voornoemde partners/diensten kunnen de persoonsgegevens verder verwerken voor hun eigen doeleinden. Voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens treden deze partners/diensten op als onafhankelijke voor de verwerking verantwoordelijken. Buiten de in dit PCP genoemde verwerking van persoonsgegevens, heeft QelviQ geen invloed op de verdere verwerking van persoonsgegevens door partners/diensten. QelviQ adviseert u om regelmatig de privacyverklaring van deze partners/diensten te controleren.

6. Beveiliging van persoonsgegevens en beperking van aansprakelijkheid

Wij en onze IT-infrastructuur en webhosting providers nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om beschadiging, verlies, kaping, misbruik, diefstal of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat er geen persoonlijke of andere gegevens worden beschadigd, verloren gaan, gekaapt, misbruikt, gestolen of gewijzigd.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is strikt beperkt tot 2500 eur per getroffen persoon of in overleg handelende groep personen, met inbegrip van alle belangen, technische, juridische en andere honoraria en kosten en alle daarmee verband houdende incidenten tezamen.

Door onze website(s) te gebruiken, met inbegrip van de Website, de QelviQ producten en de QelviQ App, aanvaardt u willens en wetens om KELLVIN NV, KELLVIN INC, evenals al hun bestuurders, werknemers, aandeelhouders, vertegenwoordigers, leveranciers, distributeurs, verzenders, IT-infrastructuur en webhosting providers vrij te stellen van elke aansprakelijkheid (i) boven de 2500 EUR per getroffen persoon of groep van in overleg handelende personen, met inbegrip van alle interesten, technische, juridische en andere honoraria en kosten en alle gerelateerde incidenten tezamen of (ii) met betrekking tot indirecte of gevolgschade veroorzaakt door of geleden door u of een andere door u gemachtigde gebruiker in verband met de verwerking, beschadiging, verlies, kaping, misbruik, diefstal of wijziging van persoonlijke gegevens en andere gegevens die u hebt verstrekt of met betrekking tot uw gebruik van de QelviQ website, producten of diensten.

7. Wijzigingen

Wij kunnen deze PCP van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze betrokken website(s) te publiceren. Wij raden u aan de PCP-pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in deze PCP.

Garantie van rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zullen altijd voor legitieme doeleinden worden verwerkt. Zij worden op passende, relevante en evenredige wijze verzameld en verwerkt, en niet langer bewaard dan de hierboven aangegeven perioden.

Recht op inzage

U hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die alleen op u betrekking hebben, in te zien (en zo nodig te wijzigen). In dit geval kunnen wij u, om misbruik te voorkomen, vragen om u bij contact adequaat te identificeren. Zo heeft u recht op inzage in de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers en verwerkers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, de criteria die bepalend zijn voor de bewaartermijn van de gegevens en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens.

Recht op correctie van persoonsgegevens

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. U kunt ook contact met ons opnemen met een verzoek tot wijziging.

Recht op wissing (of "recht om te worden vergeten")

U hebt ook het recht om persoonsgegevens te laten wissen onder de volgende voorwaarden en binnen de technische grenzen die redelijkerwijs mogelijk zijn:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden.

U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens.

U heeft rechtmatig bezwaar gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die wij nodig hebben om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

Recht van verzet

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, profileringdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Wij zullen de verwerking van persoonsgegevens staken tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende wettelijke gronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

Het bezwaar zal worden verzonden rechtstreeks naar onze Privacy Compliance Officer op privacy@qelviq.com

 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 Recht om uw toestemming in te trekken

U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u na het uitoefenen van uw recht op bezwaar nog steeds van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR of Belgische wetgeving), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de volgende toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bijwerken of verwijderen van persoonlijke gegevens

Voor klanten: Laat het ons weten als de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, moeten worden gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Dat kan via customercare@qelviq.com 

Voor Gebruikers: via uw accountinstellingen (profielpagina) kunt u de persoonlijke gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen.

Leeftijd van toestemming

Door onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont.